Giá bán

Hiện tại giá bán liền kề TST Vân Canh có dự kiến từ 10 – 30tr/m2 tùy các vị trí và diện tích các lô liền kề, nhà vườn, biệt thự. Do giá bán giao động rất rộng nên quý khách hàng có thể thỏa sức đưa ra lựa chọn lô đất phù hợp với tài chính cũng như nhu cầu về diện tích sử dụng

Pháp lý dự án:

Quyết định số 3198/ QĐ-UBND ngày 31/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng thành đất ở đô thị , giao cho công ty TNHH Thương mại dịch vụ TST thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại các lô C1B và C2A thuộc khu đô thị Đại học Vân Canh .

Quyết định số 1836/ QĐ – UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc giao công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TST làm chủ đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở tại các lô C1B và C2A thuộc khu đô thị Đại học Vân Canh .

Quyết định số 2333/ QĐ- UBND ngày 11/7/2008 của UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng .

Quyết định số 1149/ QĐ/-UBND ngày 6/5/ 2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 .

Quyết định số 2108/ QĐ- UBND ngày 7/7/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án bồi thường , hỗ trợ GPMB.

Phương án tổng thể 26/PA-UBND ngày 2/7/2008 của UBND huyện Hoài Đức phê duyệt phương án bồi thường , hỗ trợ GPMB.

Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 21/7/2008 UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất

Quyết định 5721/QĐ- UBND NAGỲ 25/7/2008 của UBND huyện Hoài Đức về việc phe duyệt phân bổ kế hoạch sử dụng đất .

Thông báo số 04/TB- GPMB ngày 7/7/2008 của UBND huyện Hoài Đức về công khai phương án bồi thường .

Biên bản kết thúc quá trình niêm yết công khai phương án bồi thường

Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 19/8/2008 của UBND huyện Hoài Đức về việc thành lập hội đòng giải phóng mặt bằng dự án .